Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքություն

ՊՈLՍՈՅ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՍՏԱՆՊՈՒԼԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ

Բիւզանդական Կայսրութեան շրջանին, սկսելով հինգերորդ դարուն Ս. Թարգմանիչ Վարդապետներու աշակերտներուն կազմած փոքրաթիւ համայնքէն, Պոլսոյ մէջ միշտ գոյութիւն ունեցած է հայ համայնք մը։ Յոյն եկեղեցւոյ տիրապետութեան պատճառաւ հայեր հին քաղաքին մէջ չէին ունեցած իրենց եկեղեցին եւ հետեւաբար զրկուած էին հայ եկեղեցւոյ նուիրապետութեան հոգեւոր խնամքէն։ 29 Մայիս 1453ին Ֆաթիհ Սուլթան Մէհմէտ կը գրաւէր Պոլիսը վերջակէտը դնելով Բիւզանդական Կայսրութեան։ Գրաւումին յաջորդող օրերուն Հայ Համայնքին համար կը սկսէր նոր շրջան մը, որ իր հետ կը բերէր կրօնական ազատութիւնը։ Այլեւս հայեր կրնային ազատօրէն իրենց պաշտամունքը կատարել Հայ Եկեղեցւոյ ծէսին եւ աւանդութեան համաձայն։ Նոր գրաւուած քաղաքը կ՚ընդունէր փոքր Ասիոյ գաւառներէն գաղթող հայերը։ Ժամանակի ընթացքին տակաւ առ տակաւ կը բազմանար Հայ Համայնքի թիւը։ Կը կազմուէին զանազան թաղեր, ուր անհատական բարերարներու կամ ժողովուրդի լումաներով կը կառուցուէին եկեղեցիներ։   ավելին...

Քննարկումներ, առաջարկություններ

Նյութը խմբագրման փուլում է