Ծառայությունները

Համագործակցության, փոխօգնության Ազգային կառույցի ծառայությունների հիմնական խնդիրն է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, աջակցել կառույցին անդամագրված անձանց և կազմակերպություններին:

Ծառայությունները ձևավորվում, դրանց աշխատանքները կարգավորվում են հանձնախմբերի կողմից: Ծառայությունները ունեն սպասարկող անձնակազմ, որոնք ղեկավարվում են տնօրեների կողմից: Տնօրեններին նշանակում է Գործադիր խորհուրդը՝ տվյալ ծառայության աշխատանքները կարգավորող հանձնախմբի առաջարկությամբ:   ավելին...

Ծառայությունների գործունեությունը լուսաբանող տեսանյութեր

 

Երկարաժամկետ ծրագրեր

Առաջարկություններ, դիտողություններ