Վիճակագրության, տեղեկատվության Հանձնախումբը

 

ՀՀ Վիճպետվարչության, դեսպանատների, Սփյուռքի նախարարության, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, եկեղեցու, համայնքների, կառույցում ներգրավված համազգային այլ կազմավորումների աջակցությամբ հանձնախումբը պետք է հավաքագրի և տրամադրի կառույցի արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկատվական, վիճակագրական տվյալները: Հանձնախմբի վրա առաջին հերթին պետք է պարտավորություն դրվի՝   ավելին...

Հանձնախմբի նիստերը

Ամսաթիվ, օրակարգ

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

 

Որոշումները

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

 

Տարեկան ծրագիրը

Ընթացիկ (մարտավարական) ծրագրերը

Հաշվետվությունները