Հեռահաղորդակցման ապահովման

Հեռահաղորդակցման ապահովման հանձնախումբ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առկա նվաճումերից արդյունավետ օգտվելու նպատակով ձևավորվող այդ հանձնախումբը իր կազմում ներգրավելով կարող  մասնագետներին պետք է`

ա)ապահովի, որ կառույցում ընդգրկված հայրենական կազմակերպություններն ու համայնքային կենտրոնները, փոխօգնության խմբերը, ինչպես նաև կապի ժամանակակից սարքեր ունեցող Կառույցին անդամակցող մեր բալոր հայրենակիցները կարողանան օգտվել  անվճար, անվտանգ, անխափան, որակյալ տեսաձայնային հեռախոսակապից.

բ)պայմաններ ստեղծի, որպեսզի որակյալ անվտանգ տեսաձայնային հեռակապը ապահովելով գումարվեն խորհրդի և նրա հանձնախմբերի հեռակառավարվող նիստերն ու խորհրդակցությունները, անխափան գործեն ծառայությունները, կառույցի մյուս կազմավորումները ...   ավելին...

Հանձնախմբի նիստերը

Ամսաթիվ, օրակարգ

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

 

Որոշումները

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

 

Տարեկան ծրագիրը

Ընթացիկ (մարտավարական) ծրագրերը

Հաշվետվությունները