Ազգապահպանության և զանգվածային քարոզչության

Ազգապահպանության, քարոզչության կազմակերպման հանձնախումբ

Հանձնախումբը համագործակցելով ՀՀ կառավարության, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Եկեղեցու, հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների, արտերկրում գործող համազգային այլ կազմավորումների, հայրենական և արտասահմանյան հեռուստաընկերությունների, ռադիոյի, էլեկտրոնային և տպագիր լրատվամիջոցների, սոցիալական ցանցերի հետ պետք է՝

ա)մշակի ազգապահպանման, առաջընթացի ապահովմանը նպաստող միջոցառումների համապարփակ ծրագրեր և կազմակերպի դրանց իրագործումը...   ավելին...

Հանձնախմբի նիստերը

Ամսաթիվ, օրակարգ

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

 

Որոշումները

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

 

 

Տարեկան ծրագիրը

Ընթացիկ (մարտավարական) ծրագրերը

Հաշվետվությունները